Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kalorimetr – úhrada

Zajímala by mne problematika kalorimetru. V loňském roce SVJ odsouhlasilo, že si každý vlastník bytové jednotky bude hradit kalorimetr sám. Jedná se o kalorimetry v suterénu budovy, nikoliv v bytech. K tomuto kalorimetru mám však jen spoluvlastnický podíl, poměrný dle vlastnicví k bytové jednotce - jak je ujednáno ve smlouvě - k hlavním vodoměrným soupravám, rozvodům UT od hlavního měřiče tepla v předávací stanici po hlavní uzávěr UT včetně měřičů tepla pro každou bytovou jednotku ve všech společných prostorách domu. Jsem i přesto povinna kalorimetr uhradit? (Po jeho úhradě, stejně tak i úhradě baterie, jsem nebdržela ani doklad o koupi.)

Pavla Chlopecká

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody