Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kamerový systém a GDPR

Dobrý den, jsme SVJ, které provozuje kamerový systém se záznamem. Kamerový systém je zaregistrován u ÚOOÚ, v současné době dle IČ SVJ je v registru dohledatelný. Prostory, které jsou monitorovány odpovídají ustanovení § 5 odst. 2 věta druhá a dále písm. e) zákona o ochraně osobních údajů a jsou v souladu se Stanoviskem ÚOOÚ 1/2016. Kamerový systém není používán k pořizování záznamů, kterými by bylo byť částečně zasahováno do prostorů jednotlivých jednotek, čímž by mohla vzniknout uživatelům a nájemníkům jednotlivých jednotek jakákoli újma. 
DOTAZ zní: 
1. Písemný souhlas bydlícími v domě (vlastníky a nájemníky bytových jednotek) doplněný písemným souhlasem novými vlastníky a nájemníky z roku 2016 a 2017 zůstává v platnosti, nebo se bude muset dle GDPR vyžádat nový souhlas?
2.  V případě, že se budete muset vyžádat nový souhlas, jak se bude nahlížet na ty vlastníky, nájemníky, kteří ho nedají a SVJ bude muset provoz kamerového systému zrušit a vzniknou tak škody v řádu několika desítek tisíc korun?

Jiří Brabec

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody