Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kdo by měl udržovat a případně financovat opravu dešťové kanalizace, která je na pozemku a ve vlastnictví obce?

Kdo by měl udržovat a případně financovat opravu dešťové kanalizace, která je na pozemku a ve vlastnictví obce?
V našem paneláku je dešťová voda vedena středem domu a svedena do kanalizačních jímek, které jsou na pozemku obce. Tyto jímky byly napojeny na kanalizační řád společně se splaškovou vodou. Při rekonstrukci kanalizace splaškové vody, kterou prováděla obec, byla oddělena splašková voda do samostatné větve směřující do čističky odpadních vod.
Jímky-septiky, do kterých byla svedena dešťová voda, obec nechala zasypat. Teď při déletrvajících deštích voda nemá kam odtékat a hromadí se ve svodech ze střechy a netěsnostmi v potrubí vytéká na chodby domu.
Nechali jsme si zpracovat cenovou nabídku na opravu s tím, že dešťová voda by se svedla do vybudovaného trativodu na pozemku obce. Jelikož se jedná o finančně nákladnou záležitost, požádali jsme obec, aby se podílela na spolufinancování opravy. Toto nám však Obecní úřad zamítnul. Máme nějakou možnost “donutit” obec, aby se podílela na spolufinancování?

Karel Nosek

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody