Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kdo je zodpovědný za včasnou výměnu vodoměrů?

Jsme SVD, které má "PŘÍKAZNÍ SMLOUVU o správě nemovitosti". V článku III. smlouvy se uvádí:
Článek III. PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE
1) Smluvní strany se vzájemně dohodly na tom, že správce bude pro společenství vlastníků shora uvedené činnosti vykonávat v následujícím rozsahu: a) zajištění smluvních vztahů s dodavateli služeb (plnění spojených s bydlením, t.j. vodné a stočné, elektřina do společných částí domu, dodávka tepla a TUV a STA).
Kdo tedy odpovídá za dodržení termínu (expirace, resp. dobu použitelnosti) výměny vodoměrů na teplou a studenou vodu v domě?
Je to SPRÁVCE, nebo dodavatel, kterého SPRÁVCE v posledním případě objednal, nebo SVD? SVD tímto nedodržením termínu vznikla nemalá škoda, kterou ve vyúčtování (provádí dodavatel vodoměrů) mají zaplatit vlastníci bytů.

Petr Hammerle

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody

Více právních rad, návodů a užitečných informací pro SVJ si přečtete v tištěném magazínu Výbor. Předplaťte si ho už nyní a my vám ho budeme pravidelně posílat přimo do vaší schránky.

Objednat předplatné