Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kdo vede v našem případě účetnictví?

Existuje dům se třemi byt. jednotkami, kdy vlastníci těchto jednotek a příslušného podílu na spol. prostorách a zahradě jsou jednotlivě zapsáni v katastru nemovitostí, nezaložili SVJ, a ani nemají zájem SVJ založit fakultativně. Jak se v tomto případě vede účetnictví, když se nejedná o právnickou osobu, neziskovku, spolek?

Pavel Řebíček

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody