Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kdo zaplatí dlužné částky na prodaném bytě?

Jsem členkou výboru SVJ. V našem domě jsme měli vlastníka bytu, který dlouhodobě neplatil (cca 11 let po výroku soudu, kdy bylo řešení předáno exekutorovi do Plzně). Exekutor dlouhodobě nekonal, až po 11 letech byl byt prodán pravděpodobně jedinému zájemci za relativně výhodnou cenu. Tento nový majitel se obratem snažil (úspěšně) prodat byt dále. Po dobu, kdy byl majitelem bytu (konec října 2017 - květen 2018) mu byla vyměřena cena nájmu, kterou uhradil ve 3 splátkách a zaplatil, do předání bytu novému majiteli, 32 483 Kč. Byt neobýval, elektřina byla odpojena. Správce, se kterým máme smlouvu na správu některých činností a který dělá vyúčtování, nám napsal, že odkupitel bytu dluží ještě 11 000 CZK. Tento pán již nekomunikuje a částku 11 000 CZK neuhradil. Vzhledem k tomu, že byt byl neobývaný, nemohly být provedeny odečty (např. tepla, vody ad.) Předseda našeho výboru SVJ se domnívá, že bychom měli dát dlužníka k soudu (dluh 11 000 CZK). Můj názor: nejsme schopni dokladovat (odečty tepla a vody) skutečnou spotřebu, takže nevidím naději na úspěch u soudu a spíš se obávám, že bychom ještě zaplatili soudní výlohy. Můžete mi sdělit, jak postupovat?

Jana Kotalíková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody