Otázka v sekci Chcete se zeptat

Po kom vymáhat dluh na jednotce při změně majitele?

Jak máme správně postupovat jako výbor, když při prodeji bytu převodce nepostupoval dle §1186 OZ (nevyžádal si potvrzení o výši dluhu) a ani nabyvatel se o stav dluhu u SVJ nezajímal? Nyní je převod jednotky na katastru hotov, novému vlastníkovi jsme vystavili nový předpis zálohových plateb (od měsíce, kdy jednotku "nabyl"), ale po původním vlastníkovi zbyl dluh ve výši jedné měsíční platby (nezaplacená záloha za měsíc před převodem). Můžeme tento dluh vymáhat po novém vlastníkovi (např. vystavením potvrzení dle §1186 z vlastní vůle ke dni převodu jednotky a jeho zaslání nabyvateli)? Nebo ten dluh musíme vymáhat po původním vlastníkovi? Případně jak správně postupovat v těchto případech, kdy někdo prodá byt s dluhem na zálohách nebo vyúčtování, aniž by si kdokoliv vyžádal potvrzení dle §1186 OZ?

Pavel Žichovský

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody