Otázka v sekci Chcete se zeptat

Konec funkčního období

Předseda představenstva SVJ měl funkční období do 15.6.2018. Je povinen svolávat shromáždění ještě před skončením tohoto období? Žádné shromáždění se zatím nekonalo, prý může funkci vykonávat ještě nějaký čas ze zákona. Podle mě je to tak ale pouze z titulu nezvolení na svolaném shromáždění, ne jen tak bez ničeho. Je za to zodpovědný?

Markéta Kristianková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody