Otázka v sekci Chcete se zeptat

Korektnost korespondenčního hlasování?

Krajský soud rozhodl, že přestože výboru SVJ před několika měsíci vypršel mandát, přesto mohl svolat shromáždění vlastníků, které však bylo neusnášení schopné, tak poté s odvoláním na článek stanov, který se vůbec nezabývá volbou výboru, vyhlásili tito bývalí členové korespondenční hlasování a to tím způsobem, že některým (ani ne všem) dali hlasovací lístek s uvedením jmen bývalého výboru. Jeden z členů tohoto bývalého výboru tyto hlasovací lístky sbíral (byly tam uvedené jména členů výboru a předsedy s otázkou ano, ne pro všechny dohromady), další dva členové bývalého výboru a zároveň kandidáti byli uvedeni jako mandátní komise, která sčítá hlasy. Nakonec vyšlo najevo, že hlasy sčítal jen jeden člen ten, který sbíral tyto hlasovací lístky (bývalý člen výboru a zároveň kandidát do "nového" výboru), nakonec vyhlásili, že jsou opět zvolenými členy výboru a soud je v podstatě potvrdil a vyjádřil se v tom smyslu, že je vše v pořádku. Myslíte, že je vše v pořádku?

Dagmar Valová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody