Korektnost korespondenčního hlasování?

Krajský soud rozhodl, že přestože výboru SVJ před několika měsíci vypršel mandát, přesto mohl svolat shromáždění vlastníků, které však bylo neusnášení schopné, tak poté s odvoláním na článek stanov, který se vůbec nezabývá volbou výboru, vyhlásili tito bývalí členové korespondenční hlasování a to tím způsobem, že některým (ani ne všem) dali hlasovací lístek s uvedením jmen bývalého výboru. Jeden z členů tohoto bývalého výboru tyto hlasovací lístky sbíral (byly tam uvedené jména členů výboru a předsedy s otázkou ano, ne pro všechny dohromady), další dva členové bývalého výboru a zároveň kandidáti byli uvedeni jako mandátní komise, která sčítá hlasy. Nakonec vyšlo najevo, že hlasy sčítal jen jeden člen ten, který sbíral tyto hlasovací lístky (bývalý člen výboru a zároveň kandidát do "nového" výboru), nakonec vyhlásili, že jsou opět zvolenými členy výboru a soud je v podstatě potvrdil a vyjádřil se v tom smyslu, že je vše v pořádku. Myslíte, že je vše v pořádku?

Dagmar Valová