Otázka v sekci Chcete se zeptat

Který z dokumentů je pro vlastníky závazný?

Ve Stanovách našeho SVJ máme tento odstavec: “...předat společenství k rukám statutárního orgánu ověřenou projektovou dokumentaci v případě, kdy provádí změnu stavby (např. bytového jádra)”. Stavební úřad toto nepožaduje. Prosím, co je pro vlastníky závazné - Vyhláška stavebního úřadu, nebo naše Stanovy?

Petr Chodacki

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody