Lhůta pro uplatnění reklamací z vyúčtování služeb

Lhůta pro uplatnění reklamací z vyúčtování služeb je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
Je možné na Shromáždění vlastníků odsouhlasit kratší lhůtu? (např. nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení vyúčtování?)

Miloslav Papoušek