Louka v majetku SVJ

Naše SVJ vlastní mj. louku. Nyní plánujeme uzavřít jménem SVJ smlouvu o pachtu zemědělského pozemku. Kdo v SVJ musí schválit uzavření této smlouvy? Všichni členové SVJ nebo stačí výbor

Vlastislav Navrátil