Otázka v sekci Chcete se zeptat

Lze měnit rozsah pojmu „společné části domu“

V prohlášení vlastníka je část "společné části domu". Je tato část závazná? Může shromáždění nadpoloviční většinou přítomných tuto část měnit? Tj. lze na shromáždění schválit i úhradu nákladů "z fondu oprav" na opravy části, která není uvedena ve společných částech domu, ale je uvedena jako součást jednotky? Nebo i tuto část lze měnit jen změnou prohlášení?

Jitka Nosková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody