Otázka v sekci Chcete se zeptat

Lze považovat odstranění nosné zdi jako podstatnou změnu společných částí?

Dobrý den, jsem vlastníkem jednotky v SVJ v bytovém domě, který jsme stavěli družstevně svépomocí v roce 1977. Po splacení půjčky jsme v roce 2001 založili SVJ. Nový vlastník jednotky požádal o stavební povolení k odstranění nosné zdi v jednotce v rozsahu 3 metry ze 4 metrové nosné zdi, která je součástí společných částí domu. Dle NOZ §1012 má vlastník právo stavebně upravovat svůj byt, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon jeho práv, ani ohrozit nebo změnit společné části. Ve stanovách společenství je hlasování nadpoloviční většinou. V případě přehlasování o jeden hlas pro udělení souhlasu jsou ti, co hlasují proti v podstatě zbaveni výkonu jejich práv k spoluvlastnění společné části (nosné zdi). Lze považovat odstranění nosné zdi jako podstatnou změnu společných částí?

Karel Pokorný

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody