Otázka v sekci Chcete se zeptat

Lze volně rozdávat zápisy ze schůzí?

Majitel jednotky požaduje, aby mu byly předávány zápisy ze schůzí výboru. Ve stanovách máme uvedeny doklady (smlouvy uzavřené ve věci správy domu, účetní knihy a doklady), které si může prohlížet za přítomnosti určené osoby v místnosti k tomu určené. Jsme toho názoru, že zápis do výše uvedených dokladů nepatří, protože mnohdy obsahuje citlivé údaje. Je tomu tak?

Irena Hlavatá

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody