Lze volně rozdávat zápisy ze schůzí?

Majitel jednotky požaduje, aby mu byly předávány zápisy ze schůzí výboru. Ve stanovách máme uvedeny doklady (smlouvy uzavřené ve věci správy domu, účetní knihy a doklady), které si může prohlížet za přítomnosti určené osoby v místnosti k tomu určené. Jsme toho názoru, že zápis do výše uvedených dokladů nepatří, protože mnohdy obsahuje citlivé údaje. Je tomu tak?

Irena Hlavatá