Otázka v sekci Chcete se zeptat

Lze zápisy ze schůzí výboru vyvěšovat na nástěnkách?

Předseda výboru SVJ informoval výbor, že zápisy ze schůzí výboru nelze vyvěšovat na nástěnkách v jednotlivých vchodech, protože je to v rozporu se zásadami GDPR. V zápisech obvykle figurují pouze jména a příjmení obyvatel domu. Je tento názor správný? Za jakých podmínek lze zápis ze schůze vyvěsit, event. poslat zájemcům mailem?

Štěpán Kučera

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody