Otázka v sekci Chcete se zeptat

Má být změna změna z bytového na podílové vlastnictví zanesena do stanov?

Jsme SVJ a náš 4 podlažní dům čítá celkem 16 bytů. V nově odsouhlasených stanovách z roku 2016 jsme uváděni jako vlastníci jednotek. Dříve se hlasovalo způsobem: 1 bytová jednotka = 1 hlas, přičemž usnášeníschopnost byla dána účastí nadpoloviční většiny vlastníků. V dnešní době se nepočítá v jednotkách, ale ve spoluvlastnických podílech, které by dle mého názoru měly být přímo uvedeny ve schválených stanovách. Naše stanovy jsou ale bez podrobnějšího výkladu znění jednotlivých odstavců. Neměla by být tedy nejprve shromážděním vlastníků odsouhlasena změna z bytového na podílové vlastnictví, následně zanesena do stanov, a až poté by mohlo být hlasování v tisících hlasů platné? Dá se vůbec považovat hlasování na podílový způsob za platné, pokud není podílnictví jednotlivých vlastníků bytů (počet hlasů) uvedeno přímo ve stanovách?

Martin Daleký

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody