Otázka v sekci Chcete se zeptat

Má statutární orgán právo přizvat si na shromáždění advokáta?

Prosím o stanovisko k následujícímu problému. Má statutární orgán právo přizvat si na shromáždění advokáta, aniž je jeho účast a účel oznámen předem na pozvánce? Při napadení tohoto stavu, jsem prohlásil, že by si měl advokáta také hradit. Statut. orgán toho nedbal, nechal hlasovat. Napadl jsem opět toto jednání z důvodu, že nemůže užít většinové hlasování, neboť 53% vlastníků na shromáždění nemůže zavázat zbývající vlastníky k úhradě cca 8.500 Kč celkem za jeho nepotřebnou účast. Prosím o Vaši odpověď.

Miroslav Krejča

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody