Otázka v sekci Chcete se zeptat

Máme legitimní možnost nájemníkovi vypovědět smlouvu?

Dobrý den, máme opakovaně problémy s jedním nájemníkem. Nájemní smlouva s ním je uzavřena na dobu neurčitou, je podílníkem družstva.
Dotyčný porušuje stanovy družstva, nechová se v souladu s domovním řádem. Jeho chování je problematické zejména v těchto oblastech: Byt s ním trvale obývá minimálně jedna osoba, bez nahlášení této skutečnosti nájemcem, bez svolení družstva. Do bytu za ním dochází návštěvy, jedná se zejména o problémové osoby, narkomany. Máme podezření, že jeho byt využívají jako občasnou ubytovnu, přijdou se vyspat, vysprchovat. Podotýkám, že se jedná o byt o rozloze 33 m2, jediná obytná místnost má 16 m2; jeden člověk, který do bytu občas chodí, nám nedávno zdemoloval vchodové dveře domu a způsobil škodu cca 20.000.
Nemáme přesné informace o tom, jak to vypadá uvnitř bytu, ale vzhledem k tomu, jak vypadá balkon a jaký se z bytu line zápach, se můžeme domnívat, že v bytě vládnou nepříznivé hygienické podmínky. Občas je porušován noční klid (hlasité bouchání dveří, hudba).
Nutno podotknout, že dotyčný pravidelně platí povinné platby spojené s užíváním bytu. Nicméně dnes přišlo vyúčtování záloh a nedoplatek činí přes 17000 Kč. Je to největší výše nedoplatku ze všech bytových jednotek a naprosto nekoresponduje s velikostí bytu a s tím, že byt by měla užívat jedna osoba. Je rovněž nepravděpodobné, že dotyčný bude schopen svůj dluh v přiměřené době uhradit.

Můj dotaz bych tedy formulovala asi takto: Máme v současné chvíli legitimní možnosti, jak dotyčnému vypovědět nájemní smlouvu?

Petra Mádrová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody