Otázka v sekci Chcete se zeptat

Mimořádné příjmy SVJ a jejich zdanění?

Naše správní firma každoročně touto dobou vyhotovuje pro naše vlastníky doklad o jejich podílu na mimořádných příjmech SVJ za uplynulý rok. Částku si potom vlastníci zdaňují v rámci svých příjmů. Za rok 2017 obdrželo SVJ mimořádné příjmy za nájem nebyt. prostoru - garáž, za nájem společných prostor - sklepů navíc, za věcné břemeno a za pojistné plnění - vyklované díry na fasádě. Se správcem jsme řešili dilema, zda plnění za tyto uvedené tituly, které SVJ obdrželo jako mimořádné příjmy, mají být započítány do částky, která je vlastníkům předepsána ke zdanění. Správce zastává názor, že by tam mělo být plnění pouze za první dvě položky, tedy za nájmy nebytových a společných prostor. Ve výboru zastáváme názor, že tam patří plnění za všechny položky, tedy i za věcné břemeno a pojistné plnění. Prosím o Váš názor, jak správně postupovat.

Alena Camperová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody