Otázka v sekci Chcete se zeptat

Mohou se zúčastnit zasedání SVJ i fyzické osoby, které nejsou členy?

Mohou se zúčastnit zasedání Shromáždění SVJ i fyzické osoby, které nejsou členy SVJ? Je možné je vykázat ze zasedání Shromáždění, např. městskou či státní policíí? Jsme malé SVJ, které je tvořeno většinovým vlastníkem, BD a vlastníky b.j. Většinový vlastník, BD, se účastní zasedání Shromáždění vždy spolu a advokátem, který není vlastník b.j. v našem SVJ. Podle našich stanov platí, že členství v SVJ je spojeno s vlastnictvím b.j. v SVJ. Členové mají práva a povinnosti. Ale když advokát není členem SVJ, smí se účastnit Shromáždění, kde se řeší naše interní záležitosti? BD namítá, že představenstvo BD odsouhlasilo, že bude na zasedání chodit i advokát. Předseda SVJ namítá, že rozhodování orgánů družstva nemají žádný vliv na chod SVJ, zde se právní poměry řídí Stanovami SVJ. Pokud potřebuje BD právní poradenství, nechť si toto jednání uspořádá na půdě družstva. Právnickou osobu BD dle našich stanov zastupuje jejich zástupce statutárního orgánu, nebo v jejich nepřítomnosti fyzická osoba pověřená plnou mocí. Přítomnost nečlenů SVJ naše Stanovy výslovně nedovolují.

Anna Koulová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody