Otázka v sekci Chcete se zeptat

Mohou vlastníci zažalovat výbor, protože se chce vzít úvěr na rekonstrukci domu?

Dobrý den, mám dotaz ohledně všech náležitostí nutných k úspěšné realizaci plánované rekonstrukce bytového domu se 108 bytovými jednotkami. Celkovou částku na zateplení fasády, výměnu balkonů, části oken a rekonstrukci ploché střechy chceme pokrýt zčásti ze svých finančních zdrojů, na část si chceme vzít úvěr na dobu 10 let. Budeme rovněž žádat o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám. Na shromáždění nechodí nadpoloviční většina vlastníků. Chceme to na shromáždění projednat a poté formou per rollam odsouhlasit, jak rekonstrukci, tak úvěr. Od některých skeptických vlastníků už jsme byli seznámeni s tím, že pokud to ostatní vlastníci odsouhlasí, zažalují nás jako výbor za to, že si vezmeme úvěr a údajně zadlužíme vlastníky bytů. Nechceme navyšovat platby do fondu oprav, vybíráme dostatečné množství finančních prostředků i na pokrytí úvěru a máme i na případné opravy. Projednávali jsme to s finančními poradci v oblasti úvěrů, ti nám říkají, že je to zbytečná obava. Můj dotaz tedy zní, mohou nás vlastníci zažalovat?

Pavel Přech

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody