Otázka v sekci Chcete se zeptat

Může mi správce domu nařídit…?

Může mi správce domu, po řádném ohlášení stavebních prací, kdy došlo pouze k výměně wc za závěsné wc a dále pouze k výměně revizních dvířek ve stejné velikosti (klasické plechové za tzv. skrytá dvířka pod obklady na magnet), přikázat výměnu dvířek ve větším rozměru?
Původní byly 300 x 300 mm a správce nyní požaduje 600 x 600mm. Za dvířkami jsou pouze vodoměry, bez plynoměru. A dále nařídit bourání zdi ve spodní třetině instalační šachtice a instalovat odnímatelnou spodní třetinu stěny? Instalační šachta se nachází za boční stěnou u wc.

David Grich

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody