Otázka v sekci Chcete se zeptat

Může předseda použít plné moci pro své opětovné zvolení?

Může při volbě nového výboru nebo při volbě staronového složení výboru, každý člen výboru pověřený plnou mocí některého z členů společenství, hlasovat pro své opětovné zvolení? Příklad: Tři současní členové výboru, kterým končí mandát, se budou o funkce ve výboru opět ucházet. Na shromáždění je s plnými mocemi nadpoloviční většina všech členů a některé plné moci byly také svěřeny členům výboru. Na našem shromáždění jsou členové výboru běžně pověřeni plnými mocemi od některých členů společenství, aby je zastupovali. Bude taková volba platná? - Když ke svému hlasu použije např. předseda čtyři plné moci pro své opětovné zvolení? V našem společenství není problém se dohodnout, ale sejít se v zákonném počtu k hlasování. Hlasování per rollam by bylo zbytečně zdlouhavé. Stanovy umožňují výboru zastupovat ostatní členy společenství!

Marcel Kotek

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody