Otázka v sekci Chcete se zeptat

Může shromáždění vlastníků rozhodnout o jiné odchylce pro rozúčtování tepla?

Nová pravidla pro rozúčtování tepla stanoví, že…”Stanovena povinnost provádět korekce maximální odchylky od průměrné spotřeby na m2 ZPP -20 % / +100 % (dříve korekce dle Vyhl. 372/2001 Sb. §4 odst. 4 vyhl. +/- 40 %)".
Nově ani se 100% souhlasem všech vlastníků či uživatelů bytů nelze provádění korekcí zrušit.

Proto se ptám, může shromáždění vlastníků nadpoloviční (nebo jakou) většinou hlasů rozhodnout o jiné odchylce v rozmezí -20 % / +100 %? Např. -20%/+30 %?

Tomáš Ullrich

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody