Může SVJ byty od družstva koupit a pronajímat?

Máme společenství vlastníků. Několik bytů však nebylo ještě převedeno a jsou ve vlastnictví SBD. Je možné tyto byty od SBD odkoupit a následně je jako vlastníci pronajímat za tržní nájemné, nebo prodat?

Marie Němečková