Otázka v sekci Chcete se zeptat

Může výsledek voleb schválit členská schůze?

Dobrý den, minulý týden v našem BD proběhly volby do představenstva, kde nebylo umožněno volit členům družstva na základě plné moci a navíc jeden z volených členů obdržel méně než polovinu hlasů přítomných členů. Včera jsem byla na představenstvu a upozornila je, že volby byly tím, že nebylo umožněno hlasovat členům na základě plných mocí neplatné a zároveň i na to, že 1 z nových členů nebyl do představenstva zvolen vůbec, protože nezískal nadpoloviční počet hlasů. Představenstvo mi sdělilo, že i přesto byli všichni zvoleni, protože v závěrečném usnesení byly výsledky voleb většinově schváleny. Vím, že mohu napadnout usnesení členské schůze, ale zajímalo by mne, zda se zakládá na pravdě jejich tvrzení, že pokud výsledek voleb, i přes nezákonný postup při volbách a v jednom případě i nedostatečný počet hlasů nutných pro zvolení, schválí členská schůze, je tento výsledek platný? Děkuji.

Eva Katzenbachová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody