Otázka v sekci Chcete se zeptat

Kdo může zastoupit předsedu SVJ ve výkonu jeho funkce

V SVJ nebyl nikdo ochoten přijmout členství ve výboru SVJ a kandidovat na člena výboru SVJ. Proto bylo rozhodnuto na Shromáždění SVJ o změně stanov, ve kterých byl nahrazen kolektivní orgán (výbor) vícečlenný a ustanoven individuální orgán o jednom členovi (předseda společenství). Následně se našel jeden vlastník, který vzal zodpovědnost na sebe a nechal se zvolit předsedou společenství. Protože předseda společenství je také člověk, může dlouhodobě onemocnět, nebo bude delší dobu nepřítomen atd., dotazuji se, kdo může zastoupit předsedu SVJ ve výkonu jeho funkce a za jakých podmínek? Nebo vše musí být již schváleno ve stanovách?

Milán Káňa

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody