Otázka v sekci Chcete se zeptat

Můžeme mít občanské sdružení „pro bytové účely“?

Jde o občanské sdružení (čtyři členové) založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Účelem založení tohoto sdružení bylo odkoupení bytového domu a části pozemku a jejich správu. Členy sdružení jsou, a i dle stanov, fyzické osoby trvale bydlící v tomto domě a souhlasí se stanovami. V souvislosti s novým občanským zákoníkem (NOZ) jsou ale obavy, zda forma občanského sdružení založeného pro bytové účely není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s NOS. Do budoucna se uvažuje odkoupit i zbývající část pozemku (vlastní obec) a převést sdružení, resp. byty do osobního vlastnictví. Bylo by nutné převést sdružení na společenství vlastníků a co by bylo nutné pro to udělat? Když by bylo zachováno občanské sdružení s předmětem činnosti "pro bytové účely", co by bylo potřeba změnit (upravit) aby to neodporovalo NOZ a případně jiným v současnosti platným obecně závazným právním předpisům?

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody