Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nahlížení a kopie účetních dokladů a citlivá data

Dobrý den, jsem předsedou SVJ. Ze zákona i v souladu se Stanovami jsem povinna umožnit nahlížení a kopie účetních dokladů našeho SVJ kterémukoliv vlastníku.
1/ Pokud jde např. o výplatní listiny, má právo vidět i všechny údaje na nich, konkrétně rodná čísla a čísla bankovních spojení?
2/ V případě rozdělování odměn členům výboru (celková výše je daná Stanovami), má vlastník právo vědět, jak byla daná úhrnná částka rozdělena mezi členy výboru?

Jarmila Stará

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody