Otázka v sekci Chcete se zeptat

Jak napravit jednání nerespektující stanovy?

Jaký možný zákonný prostředek je možno použít proti jednání pověřeného vlastníka, pokud neplní nebo odmítá plnit ustanovení, která jsou uvedena ve stanovách a v zápisech ze shromáždění (odmítnutí předání účetních dokladů k nahlédnutí atd.)?

Rostislav Krejčí

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody