Otázka v sekci Chcete se zeptat

Neoprávněné odmontování vodoměrů v BJ

Dobrý den, vlastník jedné bytové jednotky bez vědomí Výboru SVJ odmontoval vodoměry v době rekonstrukce bytu. Ve stanovách konkrétní sankce nejsou stanoveny. Je možné při vyúčtování za příslušné období zohlednit tuto skutečnost a za "nulové" odběry vody připočítat vlastníkovi této jednotky například rozdíl mezi spotřebou celého domu a součtem spotřeb ostatních měřených bytových jednotek, případně stanovit výši odběrů jako poměrnou část vůči předchozímu období? Resp. jsou jiné cesty, jak vymáhat úhradu za odebranou TV i SV, která ale nebyla změřena?

Květa Žaloudková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody