Otázka v sekci Chcete se zeptat

Neoprávněné vybourání potravinových skříní v bytech

Všechny byty, kromě krajových, byly zkolaudovány se vzduchotechnikou v kuchyni, která byla vybudována z důvodu odvětrání vestavěných potravinových skříní. V poslední době si začala jedna majitelka bytu v 1. patře stěžovat na nefunkčnost vzduchotechniky. Po prohlídce bytů na stejné stoupačce bylo zjištěno, že majitelé bytu ve 2. patře a v přízemí si bez jakéhokoliv souhlasu stavebního odboru MČ, naší správcovské firmy, či našeho výboru a spolubydlících, potravinové skříně se vzduchotechnikou vybourali.
Od stavebního odboru MČ, kde majitelka bytu v 1.patře žádala o nápravu, jsme dostali pokyn, abychom nařídili dotyčným vlastníkům uvést byty do původního stavu. Prosíme o sdělení, jestli je nutný souhlas shromáždění SVJ, všech majitelů a jaký termín pro uvedení do původního stavu máme žádat?

Blanka Buriánková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody