Otázka v sekci Chcete se zeptat

Neplatič v SVJ

Dobrý den, máme v našem SVJ neplatiče příspěvku na správu domu a záloh na správu domu a služeb, u kterého se za pomoci advokáta domáháme uhrazení naší pohledávky. Můj dotaz se týká nového problému u stejného vlastníka.
Prováděli jsme odečet spotřeby SV a TUV. Na nástěnce jsme měsíc před termínem odečtu vyzvali vlastníky, aby nám odečet v konkrétním termínu umožnili (s možnosti domluvit si náhradní termín). U našeho notorického neplatiče jsme výzvu zaslali ještě i doporučeným dopisem, který si nevyzvedl. Odečet nám neumožnil.
Ve stanovách máme vše potřebné zakomponováno. Na schůzi shromáždění vlastníků jsme si schválili bod: "Neumožní-li vlastník bytu instalaci vodoměrů, nebo neumožní jejich odečet, nebo jej ovlivní, případně poruší plombu, bude v daném zúčtovacím období u tohoto vlastníka bytu spotřeba SV, resp. TUV stanovena ve výši trojnásobku průměrné spotřeby SV, resp. TUV (3x (1/42) spotřeby vody v objektu v daném roce).
Chci se dotázat, zda naše ustanovení schválené na shromáždění vlastníků, které jsme si k dopočtu spotřeby vody pro vyúčtování u vlastníka, který nám neumožnil odečet spotřeby vody, rozšířili i na spotřebu SV a skutečnost, že průměr spotřební složky vážeme k bytu a nikoliv k m2 podlahové plochy, je obhajitelné? (§6, odst. 4, zákona 67/2013 Sb. to takto neřeší).

Jiří Šimek

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody