(Ne)platnost hlasování shromáždění

Pokud byly na shromáždění při hlasování použity hlasy na základě plné moci k zastupování, i když to stanovy neumožňují, je takové hlasování neplatné celkově, nebo stačí pouze odečíst neplatné hlasy?

Ludmila Zahradníková