Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nerozumíme si v otázce úhrady nákladů…

Prosím o radu v otázce úhrady nákladů na rozúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek včetně odečtů měřidel. Dosud jsme vše rozúčtovávali jednotlivým vlastníkům v ročním vyúčtování. Stanovy nám to konkrétně neurčují, ale v nař.vlády 366/2013Sb z 30.10.2013 v §17, odst. b) se uvádí, že tyto náklady jsou nákladem vlastní správní činnosti. Náš správce toto odmítá s tím, že se to týká pouze společenství založených po roce 2014. (Naše společenství bylo založeno v roce 1972.)

Jarmila Stará

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody