Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nesouhlas se společným vytápěním a realizace vlastního plánu

Po posledním vyúčtování za služby, resp. za topnou sezonu, se nás obrátil jeden z vlastníků s tím, že mu společné vytápění nevyhovuje. Jako důvod uvádí zejména finanční stránku s odkazem na fakt, že i přesto, že měl po celou zimu uzavřeny kohouty, musí doplácet a tím tak defacto platí i za ostatní vlastníky. Navrhuje Výboru, že si nechá odbornou firmu zaslepit přívody do jeho topných těles, a to včetně revize a nechá odinstalovat digitální měřiče. Nadále bude byt vytápět klimatizací, která je dle jeho slov levnější alternativou.
S ohledem na shora uvedené se lze domnívat, že by mohlo dojít k narušení celkové regulace topení v našem domě a dále, že se k popsanému řešení přidají i další vlastníci, což nechybně způsobí technické problémy s topením celkově.
Věc SVJ řešilo na posledním shromáždění a to vyjádřilo nesouhlas s návrhem vlastníka. Přesto však vlastník zamýšlí přes nesouhlas shromáždění věc realizovat a pokud mu v tom výbor bude (na základě rozhodnutí shromáždění) bránit, chce problém řešit právní cestou. Můžeme Vás požádat o radu, jak dále postupovat?

Hana Příhodová

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody