Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nespolupráce majitelů BJ při obměně stupaček


Jsme SVJ v panelovém domě o 8 NP a dvou samostatných vchodech se 47 bytovými jednotkami. Na výroční schůzi SVJ byl předložen návrh investiční akce - obměna stoupaček na vodu a souběžná výměna páteřních rozvodů vody ve sklepních prostorách. Návrh byl výborem předložen proto, že jsme si nechali v předchozím roce udělat odborný náhled na stav stoupaček na vodu (kolaudace před 35 lety) a byla nám doporučena jejich obměna. Z účastníků schůze nikdo nebyl proti a akce byla zahrnuta do plánu investic na r. 2019.
V rámci výběrového řízení na zakázku oslovené firmy prováděly náhled místa provedení prací za účelem vyhotovení co nejpřesnější nabídky a cenové kalkulace. Ve třech případech nás vlastníci BJ nepustili do bytu s tím, že nám sdělili, že obměnu stoupaček v jejich bytových jednotkách nedovolí, protože mají nová zděná bytová jádra. Dokonce si trvali na svém, i když jim bylo oznámeno, že zednické práce budou hrazeny z FO a že oni si na vlastní náklady zabezpečí pouze obkladačské práce.
Dotaz zní:
1. Existuje způsob jak v domě, aniž bychom porušili nějaký zákon, dotlačit kverulanty k obměně stupaček?
2. Pokud takový způsob neexistuje, je možné, v případě havárie, brát kverulanty k zodpovědnosti a žádat po nich úhradu případných vzniklých škod?

Milan Opravil

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody