Otázka v sekci Chcete se zeptat

Neuklizený sníh na chodníku

SVJ je vlastníkem asi dvacetimetrového přístupového chodníku. Úklid na něm je prováděn vlastníky jednotlivých bytů. Na úklid je s vlastníky sepsána smlouva. Jak by to bylo v případě úrazu, například v zimních měsících na neuklizeném sněhu? Náklady na úraz by šly na vrub společenství, nebo na vlastníka, který měl službu?

Josef Janeček

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody