Otázka v sekci Chcete se zeptat

Neúplný výbor – jak budeme fungovat?

Našemu tříčlennému výboru končí funkční období 23.1.2018. Předseda již nechce pokračovat. Nebude-li zvolen jiný člen ochotný funkci předsedy, resp. místopředsedy zastávat, nevím, jak v období po 23.1.2018 budeme zajišťovat nezbytné provozní úkony SVJ, k nimž je třeba podpisu statutárního zástupce?

Vlastimil Hýbl

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody