Otázka v sekci Chcete se zeptat

Neusnášeníschopné shromáždění a vznikající komplikace

Díky nezájmu členů SVJ o fungování společenství a chod domu jsme již druhým rokem neměli usnášeníschopné shromáždění. O zásadních otázkách tak musíme hlasovat per rollam, což naše stanovy umožňují. Příští rok ale končí mandát stávajícím členům výboru. Zajímalo by mne, jaké náležitosti bude soud vyžadovat pro zápis nového výboru do rejstříku v případě, že o jeho složení budeme muset opět hlasovat per rollam. Je nutné dokládat všechny hlasovací listiny? Případně, je nutný notářský zápis ztvrzující výsledek hlasování?

Petr Skřehot

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody