Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nevím, co se děje. Nikdo nereaguje.

Shromáždění SVJ se uskutečnilo 20.5.2019 dle písemné pozvánky s programem schůze. Účast 100%. Hlasování o volbě dodavatele rekonstrukce lodžii bylo schváleno cca 80% přítomných vlastníků. Dalším bodem chůze bylo hlasování o odvolání výboru SVJ z funkce. Nikdo nebyl pro odvolání, výbor dostal důvěru. (Projekt komplexního zasklení byl vyhotoven a zaplacen již v dubnu 2018 vlastníky ve výši 1565,- Kč/byt. jednotku, celkem 32 byt. jednotek). Druhého dne 21.5.2019 oznámili písemně na nástěnce jednotliví členové výboru, vč. předsedy odstoupení funkce. Již měsíc se v domě nic neděje. Kontrolní výbor nereaguje. Je nějaké řešení?

Karel Kraina

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody