Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nevyčerpané finanční příspěvky vlastníků a jejich vymáhání

Bytové družstvo, jako člen SVJ, neuznává svůj závazek převést podíl vlastníků převedených jednotek na nečerpaném finančním zůstatku družstva podle účetní uzávěrky vztahující se k účetnímu období, kdy byl uskutečněn převod jednotky.
Může Bytové družstvo tyto nevyčerpané finanční příspěvky vlastníků převedených jednotek zadržovat i po vzniku nástupnické osoby správce - SVJ? Je možné převedení tohoto podílu (podíl na jiných finančních zdrojích) vlastníka převedené jednotky na účet nástupnické osoby správce vymáhat soudní cestou?

Olga Nováková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody