Notářský zápis při změně stanov

V článku "Reportáž ze školení SVJ a jeho stanovy" JUDr. Schodelbauerová uvádí, že změna stanov nemusí probíhat formou notářského zápisu v případě, že tuto formu nevyžadují původní stanovy. Rejstříkový soud Praha, Slezská však notářský zápis vyžaduje. Prosím o sdělení, zda již byl soudně upřesněn tento výklad zákona?

Václav Vaněček