Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nová věta ve stanovách – výbor si může dělat, co chce?

Dobrý den, výbor přidal při schvalování nových stanov do oddílu o hlasování per rollam větu: “Statutární orgán může vypsat písemné hlasování i na základě vlastního rozhodnutí.” Navržený bývalý předseda výboru byl po skončení funkčního období navržen na usnášeníschopné schůzi znovu do výboru, ale nebyl schválen, dokonce ani při opakovaném hlasování (už to je nepřípustné). Podle přidané věty do stanov bylo vyhlášeno hlasování tímto způsobem a bývalý předseda byl tedy znovu zvolen.
Podle této věty může výbor vyhlásit hlasování per rollam, kdykoliv nebude nějaký bod schůze schválen a může si vlastně dělat, co chce. Je možné tuto větu i toto zvolení nějak zpochybnit?

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody