Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nová vyhláška o rozúčtování tepla

Prosil bych o radu. Jak by mělo vypadat ,,Prohlášení vlastníka bytu" ve vztahu k novému rozúčtování tepla podle nové vyhlášky, která rozděluje plochu bytu na plochu bytu vytápěnou a nevytápěnou. Co by mělo prohlášení vlastníka obsahovat za další údaje? Přílohou tohoto prohlášení je podrobný plánek /technický výkres/ bytu. Chceme, aby každý vlastník bytu plánek překontroloval a případnou změnu potvrdil zakreslením do plánku, a to i svým podpisem. Bude toto stačit, abychom předešli případným nesrovnalostem, např. u soudu?

Jiří Trestr

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody