Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nový stavební zákon od 1.1.2018 a § 184a – souhlas vlastníka

Výbor společenství vlastníků prosazuje odpojení od SZTE, zřízení vlastní kotelny pro dodávku tepla a TUV do bytových jednotek a vytápění domu, tzn., že se jedná o změnu dokončené stavby. Společenství vlastníků není vlastníkem bytového domu. Můj dotaz zní: aby mohlo "Společenství vlastníků" (jakožto právnická osoba) vystupovat na stavebním úřadu jakožto stavebník se záměrem provést změnu dokončené stavby, musí mít souhlas všech spoluvlastníků stavby (aby byl splněn souhlas vlastníka stavby) - v § 184a není nic uvedeno o většině spoluvlastnických podílů či hlasů, ale pouze o souhlasu vlastníka?

Petr Vašut

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody