Otázka v sekci Chcete se zeptat

Nový výbor…

Po ukončení funkčního období musíme na shromáždění vlastníků zvolit nový výbor, nebo potvrdit na další pětileté období dle našich stanov výbor ve stávajícím složení. Je možná také částečná obměna složení výboru. Je třeba, aby o tom byl pořízen notářský zápis ze shromáždění vlastníků, nebo můžeme postupovat tak, že přes internet vyplníme příslušné dokumenty, přiložíme povinné písemnosti, včetně zápisu ze shromáždění a prezenční listiny?

Ludmila Baťková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody