Otázka v sekci Chcete se zeptat

Je nutné zřídit tříčlennou komisi?

Dobrý den, jsem členkou výboru v SVJ. V našem SVJ je 68 bytových jednotek a 4 členové výboru. Naše předsedkyně vyčetla z NOZ, že máme za povinnost zřídit tříčlennou komisi. Já jsem zase v poradně pro SVJ vyčetla, že tuto povinnost, jestliže to nemáme ve stanovách, nemáme. Nyní se přeme, jestli komisi zřídit nebo ne. Vzhledem k tomu, že každému členovi SVJ jsme povinni nechat nahlédnou do všech dokumentů, tak si myslím, že by bylo zbytečné platit 3 lidi za to, co si každý může udělat sám, ale nerada bych, abychom něco, co nám ukládá zákon, zanedbali.

Jana Linková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody