Otázka v sekci Chcete se zeptat

Obvinění z města

Správa majetku města  Moravský Krumlov nás obvinila, že při rekonstrukci boileru ve výměníkové stanici jsme neoprávněně manipulovali, a tím poškodili měřícího zařízení, které je ve vlastnictví Správy města. Tímto došlo k porušení zákona 458/2000 Sb.§ 78 odst.3 a §89 odstavec 1 řádek D a řádek F. Ze strany SV byl dán požadavek Na ERÚ  Jihlava k prošetření obvinění. ERÚ při kontrole na SV a protokolem o kontrole č. K000616 neshledal žádné porušeni uvedeného zákona a paragrafů.
Jak se můžeme proti tak závažnému obvinění ze strany správy města Moravský Krumlov právně postupovat?

František Diviš, předseda SVJ

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody